Monthly Archives: February 2014

مدیران موفق!

مدیران موفق! روزی مدیر یکی از شرکتهای بزرگ در حالیکه به سمت دفتر کارش می رفت چشمش به جوانی افتاد که در کنار دیوار ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میکرد. جلو رفت و از او پرسید: «شما ماهانه … Continue reading

Posted in فروشگاه اینترنتی | Tagged ,

دکتر مصدق

دکتر مصدق می گویند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود، دکتر مصدق با هیات همراه زودتر از موقع به محل رفت. در حالی که پیشاپیش جای نشستن … Continue reading

Posted in فروشگاه اینترنتی | Tagged ,

یکی از بستگان خدا

یکی از بستگان خدا شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی. پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه  سرد فروشگاه و … Continue reading

Posted in فروشگاه اینترنتی | Tagged ,

سخاوت

سخاوت پسر بچه ای وارد بستنی فروشی شد و پشت میزی نشست. پیشخدمت یک لیوان آب برایش آورد. پسر بچه پرسید: (( یک بستنی میوه ای چند است؟ )) پیشخدمت پاسخ داد : (( 50 سنت )) . پسر بچه … Continue reading

Posted in فروشگاه اینترنتی | Tagged

SMS flowers and bees play !

The researchers found : SMS flowers and bees play ! Research scientists at Bristol for the primary time shows that insect insects like bees ar ready to notice and acknowledge the electrical signals that ar sent from the flowers . … Continue reading

Posted in فروشگاه اینترنتی | Tagged ,