داستان کوتاه مترسک

داستان کوتاه مترسک

داستان کوتاه مترسک

حاصل سالها بارون وبرف خوردن و زیر آفتاب موندن ،قیافه خنده دار مترسکی بود که وظیفه اش نگهبانی از مزرعه بود.اما هیج پرنده ای از اون که نمیترسید هیج ،روی شونه هاش هم میشستند و بازی میکردند . البته مترسک هم ناراضی نبود چون از بسکه واسه خودش آوازهای غمگین خونده بود خسته شده بود اما حالا کلی دوست پرنده ای پیدا کرده بود .پرنده ها هم دوستهای خوبی براش بودند و تنهایی هاش رو پر میکردند.تا اینکه یه روز چشم پپر مرد مزرعه دار به مترسک افتاد، با ناراحتی رو به همسرش کرد وگفت :نگاه کن ،این مترسک نمیتونه هیچ پرنده ای رو بترسونه، فردا باید قیافش رو تغییر بدیم و ترسناکش کنیم .مترسک تا این حرفها رو شنید غمش گرفت.نمیدونست چیکار باید بکنه، تا اینکه فکری به سرش زد.دوستای پرنده اش رو صدا زد وازشون قول گرفت هر چی خواست براش انجام بدن و هیچی به کسی نگن.گفت تمام پوشالهای تنش رو در بیارن و دهها لونه جدید برای خودشون بسازن، چوبهای دستها و تنش رو با شال گردنش ببندن دور نهالهای مزرعه که باد شب پیش شکسته بود ، کلاهش رو بذارن جای لونه کلاغ که تو بارون خراب شده بود، با لباسهاشم زخمهای سگ بداخلاق مزرعه رو ببندن آخه سیمهای خار دار تنش روبد جوری زخمی کرده بودند.از فردای اونروز دیگه مترسک سرجاش نبود.وخیلی ها نمیدونستند چی بسرش اومده وخبری هم ازش نداشتند.ولی یه وقتهایی موقع طلوع آفتاب، صداآوازش رو میشد از هر جای مزرعه شنید البته نه آوازهای غمگین وگرفته آوازهایی عاشقانه وشاد.

Why looking

What store :

Online store ( on-line store ) a web site is sort of a ancient look , numerous merchandise purchasable offers . Customers upon coming into the shop , so as to present the specified product .

After finishing the order , the price of things that area unit purchased via the web looking are often paid in many ways in which : by credit card ( Bank , Corp , Export … ) , methodology of payment at the post workplace delivery or deposit under consideration. once viewing and confirmation of the order by the shop, the post workplace can deliver the products to the vendor and therefore the customer takes place .

Office looking is finished by special computer code to feature product to cart establish a affiliation to the industry , hook up with the mail system , following the order by the client , and send orders by vender , and prepare reports from sales of computer code featuresyou might purchase directly with a telephony .

Internet sales service (cash on delivery):

of its life cycle and market new services in its activities and additionally ought to outline and deliver a brand new era .

However, the dramatic increase in web users and therefore the market potential and therefore the want for the corporate to post an intensive network of distributors a lot of become clearer. , during this context, buying service and web sales company posts eighty two during a restricted manner and so, with increasing demand by sellers , consumers and firms active within the field of e -mail facilities step by step units were provided service to customers .

Buying and mercantilism web services company permits sellers to post their product and merchandise abandoned during a virtual house and is provided to all or any purchasers . the advantages of this service to scale back prices and simple access to multiple markets are often known .

Store options and advantages :

1 – Store at any time of day or night for service to our customers.

2 – look no abstraction and customers are often anyplace on the web looking .

3 – customer will store several hours finding out things like movies , music , anime, books and different things .

4 – looking is not any limit to the amount of purchasers .

5 – Store makes consumers a lot of decisions out there .

6 – sensible promotional tool to sell your product

7 – cut back utility prices like rent , advertising expenses and stock – dealer , investment and sleeping during a ancient store a lot of productively

8 – purchased for home deliveries , insurance of products and non- transportation downside

9 – No addressing traffic and cut back pollution

Increased customer power :

Today with one click , consumers will compare competitors and their product and their responses during a fraction of a second to receive. ought to drive to the shop , park , waiting within the queue isn’t difference of opinion with vendors .

Even if they need to cost your application ( خرید اینترنتی ) in order that suppliers will give consumers ought to contact with him , the simplest way to create a young hand . Shoppers will be part of hands with others to feature volume buying , the bigger discount advantages .

Access to a lot of kinds of merchandise and فروشگاه اینترنتی services:

Today, consumers will order virtually something that they require to via the web ( in my country the event of commerce and web business to tend to the current finish ) , like piece of furniture , laundry machines , management message , legal and medical .

For example, the most important of its Amazon book store with over 3 million volumes is introduced ; Bvjv condition has no physical book store thus it cannot cope. in addition , customers area unit able to order these merchandise from round the world for individuals to countries wherever the price of Balasrvkar that have special standing is taken into account . this suggests that customers will order Balam countries with prices and costs of products and services required to be a lot of Arza countries reduced their disbursement, .

In order to facilitate a lot of interaction and order choosing :

Today’s customers will use reception , workplace or perhaps through telephone , twenty four hours each day, seven days per week to present their orders additionally to the time it’s product at all-time low .

Advertisements

داستان کوتاه مردهای غمگین

داستان کوتاه مردهای غمگین

مردهای غمگین

می تواند غمگین باشد. هیچ کس از دنیای مردانه نمی گوید. هیچ کس از حقوق مردان دفاع
نمیکند. هیچ انجمنی با پسوند «… مردان» خاص نمیشود. مرد ها نمادی مثل رنگ صورتی
ندارند. این روزها همه یک بلند گو دست گرفته اند و از حقوق و دردها و دنیای زنان
می گویند. در حالی که حق و درد و دنیای هر زنی یکی از همین مردها است. یکی از همین
مردهایی که دوستمان دارند. وقتی میخواهند حرف خاصی بزنند هول می شوند. حتی همان
مرد هایی که دوستمان داشتند ولی رفتند

Continue reading

مقاله ای در مورد مشکلات کمر درد دراز و نشست

مقاله ای در مورد مشکلات کمر درد دراز و نشست

پشتی طبی باراد
پشتی طبی باراد

آیا دراز و نشست را باید با کمردرد مترادف بدانیم؟ خیلی نگران کننده است که افراد زمان و پول و انرژی خود را صرف ورزشی کنند که در نهایت به سلامتی آنها آسیب برساند و دچار کمردرد شوند .

از این جهت این مقاله را برای ترجمه انتخاب کردم که بر اساس مقاله ای از Stuart McGill ، یکی از محققین برجسته بیومکانیک ،ستون فقرات نگاشته شده است . برای آشنایی کامل شما با عضلات مرکزی از تصویر استفاده شد . اگر عضلات خود را کاملا بشناسید در محیط ورزشگاه درک کاملتری از تمرینات خواهید داشت .

اگر به باشگاه های ورزشی سری بزنید افرادی را در حال دراز و نشست می بینید که به طور معمول و سنتی تمرین دراز و نشست را انجام می دهند . عرق می ریزند ، ماهیچه ها دچار کشیدگی بیش از حد می شود و فکر می کنند که عضلات شکمی آنها قوی شده است و کمردرد های کمتری خواهند داشت.

یک دراز و نشست سنتی و معمولی اساسا فلکشن ( خم شدن به جلو) بالاتنه را در بر خواهد داشت و تکرار این حرکت یکی از مکانیسم های ایجاد کمردرد و تشکیل فتق دیسک کمر می باشد .

بسیاری از افرادی که به طور مستمر دراز و نشست انجام می دهند خودشان را در معرض کمردرد قرار می دهند . برآمده شدن  (bulging) یک دیسک بین مهره ای ضرورتا هنگام انجام دراز و نشست در باشگاه ورزشی صورت نمی گیرد بنابراین ممکن نیست افراد ارتباط بین دردی که هنگام برداشتن یک مداد از زمین احساس می کنند را با دراز و نشست هایشان دریابند .

برای ورزش دادن عضلات جثه به طوری که بدن آسیب نبیند اول باید بدانیم تمرین دادن یک عضله یعنی چه ؟ در هر باشگاه ورزشی همه درباره تمرینات ماهیچه های مرکزی صحبت می کنند اماعضلات مرکزی کدام هستند؟ عملکردشان چیست و چطور باید آنها را ورزش داد؟

Stuart McGill به عنوان یک محقق برجسته در بیومکانیک ستون فقرات عضلات مرکزی را چنین عنوان می کند :

عضلات ستون فقرات کمری یا لامبار
ماهیچه های دیواره شکم

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

عضلات اکستنسوری پشت

جهت فهم تصویر به مقاله کمردرد و رابطه آن با ماهیچه های پشت  مراجعه شود.

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Quadratus lumborum

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Latissimus dorsi

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Psoas

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Gluteals

برای دریافت پشتی طبی باراد به فروشگاه اینترنتی ما مراجعه کنید

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

ماهیچه های مرکزی برای محکم و سفت شدن جثه با یکدیگر همکاری می کنند و معمولا عملکردشان جلوگیری از حرکت است . توجه داشته باشید که عملکرد اصلی عضلات مرکزی خم کردن ستون فقرات نمی باشد در حالی که در هنگام دراز و نشست ، درست این وظیفه بر عهده این عضلات قرار می گیرد . بنابراین اگر نوع عملکرد جلوگیری از حرکت است ، نوع تمرین این ماهیچه ها باید بر همین اساس باشد تا کمردرد و صدمات به بدن به حداقل برسد .

تکنیک درست ، بیشتر ورزش کردن و انجام کارهای روزانه ای است که قدرت در ران ها تولید شود و به ماهیچه های مرکزی سفت کننده بدن منتقل گردد . افرادی که قدرت را بیشتر از کمرشان دریافت می کنند بیشتر در معرض کمر درد و بیماری های ستون فقرات هستند و درست به همین علت از افراد خواسته می شود در هنگام بلند کردن اجسام سنگین به جای کمر از پاهایشان استفاده نمایند تا از کمردرد جلوگیری شود .

ورزش های زیر توسط Stuart McGill محقق برجسته بیومکانیک ستون فقرات توصیه شده است که می تواند جایگزین مناسبی برای دراز و نشست باشد .

The Side Bridge

حرکت 1 ( ساده تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

حرکت 2 (سخت تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

The Bird-Dog

بلند کردن دست ها به طور متناوب (حرکت ساده تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

بلند کردن پاها به طور متناوب (کمی سخت تر)

کمردرد های ایجاد شده از دراز و نشست

Pain generated from sit-upsDo sit-ups would be synonymous with back pain ? It is worrying that people spend their time and money and energy sport that ultimately harm their health and are experiencing back pain .In this article , I chose to translate according to an article by Stuart McGill, one of the leading researchers in biomechanics , the spine is written. To know your core muscles of the image was used. If your muscles at the gym quite know , you will have a fuller understanding of the exercises .

Clubs to check if the people you sit normally and traditionally practiced doing sit-ups . Shed sweat , muscles get stretched too much and they think they are strong abdominal muscles and lower back pain will be.

Traditional sit-ups are basically a normal flexion ( bending forward ) will have the upper body and repeat this motion the mechanism of low back pain and lumbar disc herniation is formed .

Many people who are continually doing sit-ups are putting themselves at risk of back pain .

To exercise muscles of the body so that the body is damaged you must first understand what it means to train a muscle ? All about training muscles in gym , what are the central Amazlat Central speak ? What are the performance and how should they be exercised ?

Stuart McGill as a leading researcher in biomechanics of the spine, such as the core muscles :

Muscles of the lumbar spine or Lambar
Muscles of the abdominal wall.

Pain generated from sit-ups

Extensor muscles of the back

Image understanding back pain and its relation to the article, go back muscles .

Pain generated from sit-ups

Quadratus lumborum

Pain generated from sit-ups

Latissimus dorsi

Pain generated from sit-ups

Psoas

Pain generated from sit-ups

Gluteals

Pain generated from sit-ups

Central to firm and tighten the muscles of the body and usually function together to prevent movement. Note that the main function of the core muscles of the spine is not bent while you sit , just for this task is the responsibility of the muscles . So if you stop moving performance , the type of training these muscles , back pain , and injuries to the body should thus be minimized.

Proper technique , most sports and daily activities that will generate the power thighs and core muscles of the body firming .

The following exercises are recommended by Stuart McGill scholar biomechanics of the spine , which can be a good alternative to sit-ups .

The Side Bridge

Movement 1 ( easier)

Pain generated from sit-ups

The second ( harder)

Pain generated from sit-ups

The Bird-Dog

Lift up your hands frequently ( easier to navigate )

Pain generated from sit-ups

Alternately lifting your legs ( a little harder )

Pain generated from sit-ups

این مقاله از سایت رسمی پشتی طبی باراد برداشت شده است

اس ام اس روز پدر

اس ام اس روز پدر

https://i2.wp.com/www.arikiart.com/fine-art-photography/color-portraits/mclane/images/father-holding-baby.jpg

نزدیک شدن روز پدر چقدر سخته برای پسرک 8 ساله ای که
برای شادی روح پدرش ,در کلاس بین بچه ها نان و خرما پخش کرد.
خدایا قلب شکسته اش لایک تو را می خواهد…!!!
“برای شادی روح درگذشتگان صلوات”

اس ام اس روز پدر

Father’s Day approaching, it’s hard for an 8 year old boy
For the joy of his spirit, bread and dates class kids play.
Likes his broken heart … God wants you!
“For the dead souls joy blessings”

اس ام اس روز پدر

بند کفش نئون

بند کفش نورانی نئون

یک بند کفش استثنایی و شکیل برای جوانان و عاشقان مد

بند کفش نورانی نئون 3 مدل نوردهی

بند کفش نئون در رنگ های متفاوت برای انسان های شاداب و سرحال

اگر اهل پیاده روی شبانه هستید بند کفش نئون مخصوص شماست !

خرید اینترنتی بند کفش نورانی نئون 3 مدل نوردهی

بند کفشی مناسب برای جشن ، میهمانی ، پارک ، ورزش و پیاده روی شبانه

همه را شگفت زده کنید از اینکه کفش هایتان با بند کفش نئون نورانی شده است

فروش پستی بند کفش نورانی نئون 3 مدل نوردهی

بند کفش نئون مناسب بستن روی انواع کفش های ورزشی ، پوتین و کفش های اسکیت

سفارش آنلاین بند کفش نورانی نئون 3 مدل نوردهی

بند کفش نورانی قابلیت سه مدل نوردهی متفاوت

تماماً روشن و دو حالت چشم زن

اطرافیان با چشم خیره شما را تماشا می کنند

فروشگاه اینترنتی بند کفش نورانی نئون 3 مدل نوردهی

بند کفشی مقاوم ساخته شده از پلاستیک فوق العاده شفاف ، ضدآب و قابل شستشو

کاملا ایمن بدلیل عدم وجود سیم در داخل بند

اگر دوست دارید یک بند کفش نئون داشته باشید اصلا کار دشواری در پیش رو ندارید

برای سفارش بند کفش نئون باید وارد یک فروشگاه اینترنتی شوید و فرم سفارش را پر کنید

برای ورود به فروشگاه اینترنتی و خرید اینترنتی بند کفش نئون رو لینک زیر کلیک کنید

خرید انلاین بند کفش نئون نورانی