روش صحیح و اصولی انتخاب ادکلن مناسب

روش صحیح و اصولی انتخاب ادکلن مناسب

روش صحیح و اصولی انتخاب ادکلن مناسبسی

روش صحیح و اصولی انتخاب ادکلن مناسب

بهتر زمان برای خرید ادکلن صبح میباشد چون در صبح تشخیص رایحه ادکلن اسان تر است.

برخی افراد اغلب از یک نوع ادکلن استفاده میکنند ولی پیشنهاد میشود که ادکلنتان را از روی فصل انتخاب کنید ، ادکلنهای گرم و تند برای فصل سرد و ادکلنهای سرد ، شیرین و ادکلن گل ها برای فصل گرم انتخاب مناسبی میباشد.

قبل از این که برای خرید ادکلن بروید از هیچ گونه ادکلن و خوشبو کننده ای استفاده نکنید چون انتخاب بهتر را برای شما دشوار میکند ، ادکلنهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی میشوند.

ادکلن سرد به ادکلنی میگویند که حس خنکی و تازگی را القاء ‌کند و استشمام این ادکلنها معمولاً باعث میشود که طعمِ میوه هایی مانند هندوانه را بخاطر اورید.

ادکلن ترش به ادکلنی میگویند که طعم مرکبات را بخاطر بیاورد ، ادکلنهای ترش نیز القاکننده حس تازگی و شادی اند.

هر اندازه که عصاره روغنی خوشبو در یک محصول بیشتر باشد ماندگاری آن ادکلن بیشتر است ، به این دلیل که رطوبت باعث ماندگاری بوی ادکلن میشود و ماندگاری ادکلن بر روی پوست چرب و تیره بیشتر از پوست های خشک و روشن میباشد.

برای محافل رسمی بهتر است از ادکلنهای تلخ ، گرم ، شیرین و تند مانند بولگاری و … استفاده کنید ، به ادکلنهایی که معمولاً بوی شکلات و میوه های تابستانی میدهند ادکلنهای شیرین و گرم میگویند و ادکلنهایی هم که از اسانس ریشه درختان و ادویه های تند شرقی درست شده اند را ادکلنهای تلخ گویند.

برای محافل دوستانه و غیر رسمی ادکلنهای سرد و ترش بدلیل حس طراوت و آرامشی که منتقل میکنند مناسب هستند ، ادکلنهای سرد حس خنکی ، شادابی و جوانی را به فرد القا میکنند ، از ادکلنهایی مانند مادام روشاز ، گپ ، هوگو ، آزارو و … ترجیحاً در محافل دوستانه استفاده نمائید

برای متصاعد شدن بهتر رایحه ادکلن ان را بر محل نبض ها مانند گردن ، پشت زانوها ، مچ دست و … بزنید

article in english :
Selection of acceptable cologne

Trshnasy

Morning is that the best time to shop for cologne fragrance cologne as a result of it’s easier to find within the morning .

Cold Cologne cologne tell induce the feeling of coolness and freshness and smell the cologne typically makes the fruit style like watermelon keep in mind .

Cologne Cologne bitter citrus flavor as a result of they carry a way of freshness and joy causation Adklnhay area unit too bitter .

Adklnhay official circles is best than a bitter , warm , sweet and spicy , like Bulgari and use the Adklnhayy typically smell sweet or potable, summer fruits area unit Adklnhay Adklnhayy say that the essential oriental spicy roots and spices area unit simply bitter Adklnhay say.

Adklnhay friendly and informal circles for a chilly, bitter and refreshing sense of peace that passed as a result of they’re convenient, cold Adklnhay sense of coolness , freshness and youth to induce an individual , as long because the Adklnhayy Rvshaz , Gap, Hugo , Azzaro , and … ideally in use a friendly community

Cologne smells higher to unleash it PULSE places just like the neck, back, knees , wrists and stir.

Advertisements
This entry was posted in فروشگاه اینترنتی and tagged . Bookmark the permalink.